0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Samen werken aan een Verkeersveilige school

O.B.S. De Tjongeling is een school die veel aandacht heeft voor verkeer en voor een veilige omgeving rond de school. Hiervoor is de medewerking van de ouders noodzakelijk. Deze verkeersrichtlijn komt van de verkeersouders met als doel om een veilige omgeving rond de school te creëren, zodat de kinderen zèlf veilig op school kunnen komen. In de schoolgids kun je meer lezen en regelmatig verschijnt informatie in de weekinfo.

Waar kun je als ouder op letten:

Ouders maken zèlf de vervoerskeuze, en hiervoor geldt van V.V.N. het volgende advies:

Vervoers-WIJS-keuze:

  • Afstand huis – school : 0 – 1 km (bij voorkeur lopen)
  • Afstand huis – school : 1 – 3 km (bij voorkeur fietsen)
  • Afstand huis – school : > 3 km (auto)

Als u met de auto komt, dan is het parkeeradvies als volgt:

Parkeer-WIJS-keuze:

  • WEL parkeren bij het grote plein
  • WEL parkeren in de Willinge Prinsstraat tegenover de kerk, of bij Schrieversronte
  • NIET parkeren in de Willinge Prinsstraat voor het kleuterplein, voor huisnummer 14 en het Business Centre berkoop.
  • NIET parkeren aan de boszijde Willinge Prinsstraat.

In zijn algemeenheid geldt dat ouders de kinderen ruimte moeten geven, zodat zij overzichtelijk en veilig van en naar school kunnen gaan. Kinderen kijken immers anders!
We doen een dringend beroep op uw medewerking, voor de veiligheid van de kinderen.