0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Handig om te weten

Om “nieuwe ouders” zo snel mogelijk thuis te laten voelen op de Tjongeling hebben wij op deze pagina enkele handige weetjes geformuleerd. Ontbreekt er iets waarvan u denkt dat het belangrijk is voor nieuwe ouders, laat het ons dan weten.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond. Ouders van nieuwe kinderen, die tot en met december instromen, zijn ook van harte welkom op deze avond.

Weekinfo

Elke week krijgt u via de mail de weekinfo. De weekinfo bevat belangrijke en leuke informatie die betrekking heeft op school, ouderraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR). Deze weekinfo wordt ook op de website van school geplaatst. 

Oud papier

1 x per maand wordt het oud papier opgehaald door Omrin. De opbrengst van dit oud papier komt helaas niet meer ten goede aan de school.

Sint Maarten is in Oldeberkoop een schoolactiviteit. De kinderen worden in groepjes ingedeeld, afhankelijk van het adres. Kinderen uit buitendorpen of kinderen die buiten de bebouwde kom wonen, worden ingedeeld in één van de routes. Ook kinderen die nog niet op de basisschool zitten mogen meelopen op een zelfgekozen route. Naast het ophalen van lekkers wordt er ook gecollecteerd. De kinderen van groep 8 worden over de routes verdeeld en hanteren de collectebus. De opbrengst wordt gebruikt om leuke dingen voor de school te kunnen aanschaffen. Elke groep eindigt op school en daar krijgen de kinderen chocolademelk en een stukje koek en wordt het snoep verdeeld.

Sinterklaas wordt elk jaar opgehaald door de kinderen. De hele school loopt dan naar het plein midden in het dorp. Vaders en moeders, kleine broertjes en zusjes mogen natuurlijk mee om Sinterklaas op te halen!

Het Kerstfeest is op de Tjongeling een chique feest! Er wordt een kerstdiner geserveerd met hapjes, gemaakt door ouders. De kinderen zien er altijd op hun kerstbest uit!

Parkeren

In verband met de verkeersveiligheid mogen auto’s alleen op de parkeerplaatsen geparkeerd worden en niet voor de school! De beste parkeerplekken vindt u bij het grote plein, tegenover de kerk en aan de overkant van het kleuterplein in de Willinge Prinsstraat, bij de bomen van het terrein van de voormalige Blughut. Wilt u ook uw oppas (ook opa’s en oma’s) hiervan op de hoogte stellen?

Ouderraad en Medezeggenschapsraad streven naar een optimaal contact met de ouders. Daar zijn verschillende momenten voor:

  • de vergadering van OR en MR zijn openbaar en worden vermeld in de weekinfo. Ouders zijn van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen!
  • OR en MR leden verzorgen koffie op de contactavonden;
  • één keer per jaar, tijdens de Zakelijke Ouderavond, vertellen MR en OR wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat de plannen voor het komend jaar zijn.

Inzamelen

Op school staat een ton voor lege batterijen. Met de opbrengst van deze lege batterijen sparen we voor spelletjes en andere leuke materialen voor de leerlingen.