0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Welkom op de website van OBS de Tjongeling, de basisschool in het Friese dorp Oldeberkoop! Oldeberkoop is gelegen tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger. Deze rivieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het gebied en zijn daarom opgenomen in de naam en het logo van onze school. De Linde markeert de grens met provincie Overijssel, de Tjonger markeert de grens met het Friestalige deel van provincie Fryslân. Uit de naam blijkt al dat de school zich verbonden voelt met de omgeving. Dit uit zich door het jaar heen in het meedoen aan verscheidene dorpsactiviteiten. Bij het door ons aangevraagde inspectiebezoek in februari 2023 hebben wij het predicaat GOED ontvangen. Een predicaat dat spaarzaam wordt uitgegeven. Met name onze kwaliteitszorg, het pedagogisch klimaat en het aanbod van onze leerlingen werden als goed beoordeeld. Op OBS de Tjongeling zitten ruim 140 leerlingen, verdeeld over 6 combigroepen. Wij werken met het continurooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8.30-14.00 uur naar school. De leerlingen van groep 1-2 zijn vrijdagochtend eerder vrij en wel om 12.00 uur. Kijkt u rustig even rond op deze site. Mocht u informatie niet kunnen vinden of hebt u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer van de school is 0516-451636. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Onze school

OBS De Tjongeling, een school midden in het dorp:

 • Onze school is een open huis, waar een ieder zich thuis voelt.
 • Vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp zitten met elkaar op school.
 • De leerling staat centraal: we willen eruit halen wat erin zit.
 • Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van ieder kind.
 • Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
 • De school heeft een professioneel en betrokken team.
 • De school gebruikt moderne methodes, het leerlingvolgsysteem is up to date.
 • Computers en nieuwe digitale borden ondersteunen ons onderwijs.
 • Alle groepen werken met dag- en weektaken om het zelfstandig werken te stimuleren.
 • Er wordt veel tijd gestoken in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • Godsdienst- en humanistisch vormende lessen worden aan leerlingen van belangstellende ouders aangeboden.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de creativiteit van uw kind.
 • Leren en plezier hebben gaan hand in hand op onze school.
 • De school heeft een betrokken activiteitencommissie en medezeggenschapsraad.
 • Een goed contact en samenwerking met ouders is voor ons van cruciaal belang.
 • Er vinden diverse buitenschoolse activiteiten plaats.
 • Er wordt ruim tijd besteed aan sportactiviteiten en culturele uitstapjes.
 • Op onze website kunt u nog veel meer informatie lezen: www.obsdetjongeling.nl.
 • En ... er wordt nog veel meer gedaan!

OBS De Tjongeling: samen maken we verschil!

Directeur: Margriet Schreuder-Wijnand

Willlinge Prinsstraat 16
8421 PE Oldeberkoop

Telefoon: (0516) 45 16 36 / (06) 51 23 46 80
E-mail: directie.detjongeling@comprix.nl