0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Schooltijden en pleindienst

Op onze school werken we met het continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. De leerlingen van groep 1-2 zijn vrijdag eerder vrij. Zij gaan dan om 12.00 uur naar huis. 

Omdat we graag om half negen met de lessen willen beginnen bellen we 5 minuten eerder voor het ingaan van de school. Dit is om 08.25 uur, zodat we om 8.30 uur echt kunnen beginnen. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het grote schoolplein. Dit gebeurt ook in de ochtendpauze van 10.15 tot 10.30 uur en in de middagpauze van 12.15-12.30 uur. Wilt u er daarom zorg voor dragen dat uw kind niet voor 8.15 uur op school komt. Buiten deze tijden om is er geen toezicht! Bij slecht weer mogen kinderen natuurlijk eerder in school komen.           ’s Morgens is de deur vanaf 8.20 uur open.

Continurooster

Het continurooster kan op verschillende manieren ingevuld worden. Bij ons gaan alle leerlingen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. De leerlingen uit groep 1-2 zijn vrijdag om 12.00 uur vrij. Vanzelfsprekend is ons lesrooster hierop aangepast.

‘s Morgens zullen de vakken als taal, rekenen, spelling, lezen centraal staan. ’s Middags werken we aan diverse vakken, zoals: cultuur, heemkunde, muziek, sport en spel, handvaardigheid, tekenen, natuur & techniek, burgerschapsvorming, wereldoriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling. Waar mogelijk worden deze vakken geïntegreerd aangeboden. In een bredere context wordt de bedoeling van deze vakken immers veel duidelijker voor de kinderen.

 

Eten op school

Het continurooster houdt tevens in dat alle leerlingen tussen de middag op school eten. Van 12.00-12.15 uur wordt er in iedere klas gezamenlijk met de juf of meester geluncht. Vanzelfsprekend hebben wij de voorkeur voor een gezonde lunch. Wilt u de leerlingen naast het normale aantal boterhammen ook, het liefst in een beker, drinken meegeven? Voor de kleine pauze is een stuk fruit of een boterham heerlijk. Graag alle bekers en bakjes voorzien van naam. Wilt u ervoor zorgen dat het fruit en de maaltijd die u meegeeft net zoveel is als u anders thuis geeft en klaar is om in 15 minuten op te kunnen eten. De leerkrachten hebben geen tijd om fruit schoon te maken of boterhammen te smeren. Overgebleven boterhammen worden weer mee naar huis gegeven, zodat u er zicht op houdt hoeveel uw kind heeft gegeten.

Beker mee voor drinken water

We hebben met elkaar afgesproken dat de kinderen op onze school in de kleine pauze water drinken. Ook lusten veel kinderen tussendoor nog wel een slokje water. Zeker als het warmer weer is. Iedere leerling neemt hiervoor zelf een lege beker mee voorzien van een deksel. Deze beker kan dan in hun laatje worden gelegd. NB: geen bidon of flesje, daar is geen ruimte voor in het laatje. Willen ze wat drinken tussendoor of in de pauzes, dan heeft ieder een eigen beker. Na het drinken kan de lege beker met de (schroef)dop er weer op in het laatje, zodat er geen lesboeken nat worden. Na afloop van de lesdag of lesweek gaat de beker mee naar huis om afgewassen te worden. Zo heeft ieder steeds een eigen schone beker.