0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Schoolorganisatie

Het verzorgen van passend onderwijs op onze school binnen het huidige schoolsysteem, waarin de leerstof en de gemiddelde leerling centraal stonden, ging steeds meer knellen. De kinderen die onder het gemiddelde scoren, moeten op hun tenen lopen, terwijl de bovengemiddeld presterende leerlingen continue te weinig aanbod krijgen. We willen steeds meer de eigen ontwikkeling van het kind als uitgangspunt nemen van ons organisatiemodel. Naast de eigen groep ( stamgroep) zijn er groepsdoorbrekende subgroepen, de zgn. Tjongersprongen. De Tjongersprongen van rekenen en spelling worden per half jaar vastgesteld op basis van de groepjes kinderen die op een bepaald op basis van hun functionerings-/ontwikkelingsniveau. Ieder half jaar kunnen leerlingen, indien nodig, een half jaar vertragen of versnellen om met een meer bij hun niveau passend aanbod te kunnen werken. Ook in de groepen 1-2 werken we met ontwikkelingsniveaus. Daarbinnen krijgen de leerlingen een onderwijsaanbod van ontwikkelingsniveau A tot ontwikkelingsniveau D. Deze manier van werken kunnen we bewerkstelligen door de deskundigheid van het team.

Verdeling van de groepen schooljaar 2023-2024

Groep 1-2 :   juf Miranda (miranda.koopman@comprix.nl) en juf Fokje (fokje.vanderheide@comprix.nl)

Groep 2-3 :   juf Jantina (jantina.vledder@comprix.nl)  en juf Marrit (marrit.peenstra@comprix.nl) 

Groep 4:       meester Jan (jan.langelaar@comprix.nl)

Groep 5:       juf Wieneke (Wieneke.vandermeulen@comprix.nl) en juf Anja (anja.wapstra@comprix.nl) 

Groep6:        juf Wendy (wendy.nijholt@comprix.nl)+ juf Anja (anja.wapstra@comprix.nl) 

Groep 7:       juf Janet ( janet.karbet@comprix.nl) + Juf Baukje leerkrachtondersteuner (baukje.peereboom@comprix.nl)

Groep 8:      meester Kees (kees.vanvliet@comprix.nl)nl)

Onderwijsassistent:

Juf Baukje (baukje.peereboom@comprix.nl)

 

Juf Margriet Rodenburg is onze Intern Begeleidster. Zij heeft hiervoor dinsdag en op de vrijdag begeleidingsuren. (ib.detjongeling@comprix.nl). 

Juf Margriet Schreuder is onze directeur. Zij is dit schooljaar 8 dagdelen voor onze school beschikbaar. (directie.detjongeling@comprix.nl). 

Daarnaast is zij 1 dagdeel werkzaam als directeur van het Comprix College. (directie@comprixcollege.nl / www.comprixcollege.nl)

Meer over onze organisatie vindt u in de schoolgids 2023/2024. Deze vindt u bij de tegel schoolgids onderaan de website en onder aan deze pagina. Ook op de website: scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over onze school.