0516 - 451636 Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoop info@obsdetjongeling.nl

Vanuit een duidelijke structuur en organisatie wordt inhoud gegeven aan het onderwijsproces. We werken met het jaarklassen-systeem. Dit klinkt traditioneel, maar lijkt vandaag de dag allang niet meer op het ouderwetse klassikale onderwijs. Kinderen werken binnen een jaargroep op eigen niveau. Ze krijgen extra oefenstof aangeboden of verdiepingsstof.

Verdeling van de groepen schooljaar 2020-2021

Groep 1:   juf Anja (a.wapstra@obsdetjongeling.nl)+juf Wieneke (w.vandermeulen@obsdetjongeling.nl)

Groep 2:   juf Fokje (f.vanderheide@obsdetjongeling.nl)

Groep 3 :   juf Jantina (j.vledder@obsdetjongeling.nl)  en juf Marrit (m.peenstra@obsdetjongeling.nl) 

Groep 4:    meester Jan (j.langelaar@obsdetjongeling.nl)

Groep 5:    juf Miranda (m.koopman@obsdetjongeling.nl + juf Wendy (w.nijholt@obsdetjongeling.nl)

Groep 6-7: juf Janet ( j.karbet@obsdetjongeling.nl) + juf Baukje (b.peereboom@obsdetjongeling.nl)

Groep 8:    meester Kees (k.vanvliet@obsdetjongeling.nl)

Juf Baukje is onze leerkrachtondersteuner/ onderwijsassistente. Zij is op maandag (onderwijsassistente), dinsdag(leerkrachtondersteuner) en woensdagochtend (onderwijsassistente) aanwezig. 

Juf José is onze Intern Begeleidster. Zij heeft hiervoor dinsdag en op de donderdag begeleidingsuren. (ib@obsdetjongeling.nl). 

Juf Margriet is onze directeur. Zij is dit schooljaar 8 dagdelen voor onze school beschikbaar. (directie@obsdetjongeling.nl). Daarnaast is zij 1 dagdeel werkzaam als directeur van het Comprix College.

(directie@comprixcollege.nl / www.comprixcollege.nl)

Meer over onze organisatie vindt u in de schoolgids 2020/2021. Deze vindt u bij de tegel schoolgids onderaan de website en onder aan deze pagina. Ook op de website: scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over onze school.