0516 - 451636 Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoop detjongeling@comprix.nl

Vanuit een duidelijke structuur en organisatie wordt inhoud gegeven aan het onderwijsproces. De leerlingen zijn ingedeeld in hun eigen jaargroep. We werken groepsdoorbrekend voor de vakken spelling, rekenen en wereldoriĆ«ntatie.  Voor de andere vakken hebben we methodes aangeschaft waarmee we in de eigen groep op niveau kunnen werken. Ze krijgen daar extra oefenstof aangeboden of verdiepingsstof.

Verdeling van de groepen schooljaar 2022-2023

Groep 1:   juf Miranda (miranda.koopman@comprix.nl)

Groep 2:   juf Fokje (fokje.vanderheide@comprix.nl)

Groep 3 :   juf Jantina (jantina.vledder@comprix.nl)  en juf Marrit (marrit.peenstra@comprix.nl) 

Groep 4:    meester Jan (jan.langelaar@comprix.nl)

Groep 5:    juf Anja (anja.wapstra@comprix.nl) + juf Wieneke (Wieneke.vandermeulen@comprix.nl)

Groep6:     juf Wendy (wendy.nijholt@comprix.nl)+ Juf Nibal  (Nibal.zaghmout@comprix.nl)

Groep 7:    juf Janet ( janet.karbet@comprix.nl) + juf Wieneke (wieneke.vandermeulen@comprix.nl)

Groep 8: meester Kees (kees.vanvliet@comprix.nl)nl)

Onderwijsassistenten:

Juf Baukje (groep 1 en 2) (baukje.peereboom@comprix.nl)

Juf Margot ( groep 3-8) (margot.knol@comprix.nl)

Juf Margriet Rodenburg is onze Intern Begeleidster. Zij heeft hiervoor maandag en op de donderdag begeleidingsuren. (ib.detjongeling@comprix.nl). 

Juf Margriet Schreuder is onze directeur. Zij is dit schooljaar 8 dagdelen voor onze school beschikbaar. (directie.detjongeling@comprix.nl). 

Daarnaast is zij 1 dagdeel werkzaam als directeur van het Comprix College. (directie@comprixcollege.nl / www.comprixcollege.nl)

Meer over onze organisatie vindt u in de schoolgids 2022/2023.. Deze vindt u bij de tegel schoolgids onderaan de website en onder aan deze pagina. Ook op de website: scholenopdekaart.nl vindt u uitgebreide informatie over onze school.