Informatie

Schoolorganisatie

Vanuit een duidelijke structuur en organisatie wordt inhoud gegeven aan het onderwijsproces. We werken met het jaarklassen-systeem. Dit klinkt traditioneel, maar lijkt vandaag de dag allang niet meer op het ouderwetse klassikale onderwijs. Kinderen werken binnen een jaargroep op eigen niveau. Ze krijgen extra oefenstof aangeboden of verdiepingsstof.

Verdeling van de groepen schooljaar 2017-2018

Groep 1-2 a: juf Fokje (f.vanderheide@obsdetjongeling.nl)

Groep 1-2 b: juf Anja (a.wapstra@obsdetjongeling.nl)+juf Wieneke (w.vandermeulen@obsdetjongeling.nl)

Groep 3:    juf Jantina (j.vledder@obsdetjongeling.nl)  en juf Marrit (m.peenstra@obsdetjongeling.nl) 

Groep 4-5:    meester Jan (j.langelaar@obsdetjongeling.nl)

Groep 6-7:    juf Janet ( j.karbet@obsdetjongeling.nl)

Groep 7-8:    meester Kees (k.vanvliet@obsdetjongeling.nl)

Juf Baukje is onze onderwijsassistente. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. (b.peereboom@obsdetjongeling.nl) 

Juf José is onze Intern Begeleidster. Zij heeft hiervoor dinsdag en op de donderdag begeleidingsuren. (ib@obsdetjongeling.nl). 

Juf Margriet is onze directeur. Zij is dit schooljaar 8 dagdelen voor onze school beschikbaar. (directie@obsdetjongeling.nl). Daarnaast is zij 1 dagdeel werkzaam als directeur van het Comprix College.

(directie@comprixcollege.nl / www.comprixcollege.nl)

Meer over onze organisatie vindt u in de schoolgids 2019/2020. Deze kunt u hieronder downloaden.