Beleidsstukken

Via deze pagina kunt u de verschillende beleidsstukken van onze school inzien.

  1. Schoolplan 2015-2019
  2. Schoolgids 2018-2019
  3. Informatievoorziening gescheiden ouders
  4. Zorgplan 2015-2020
  5. Huiswerkbeleid
  6. Voedingsbeleid