Welkom

obs de Tjongeling: Samen maken we verschil!

Welkom op de website van OBS de Tjongeling, de basisschool in het Friese dorp Oldeberkoop! Oldeberkoop is gelegen tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger. Deze rivieren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het gebied en zijn daarom opgenomen in de naam en het logo van onze school. De Linde markeert de grens met provincie Overijssel, de Tjonger markeert de grens met het Friestalige deel van provincie Fryslân. Uit de naam blijkt al dat de school zich verbonden voelt met de omgeving. Dit uit zich door het jaar heen in het meedoen aan verscheidene dorpsactiviteiten. Op OBS de Tjongeling zitten ruim 130 leerlingen, verdeeld over 4 stamgroepen. In de ochtend zijn de groepen 3-8 gesplitst, tijdens het middagprogramma worden de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 gecombineerd. Wij werken met het continurooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8.30-14.00 uur naar school. De leerlingen van groep 1-2 zijn vrijdagochtend eerder vrij en wel om 11.45 uur. Kijkt u rustig even rond op deze site. Mocht u informatie niet kunnen vinden of hebt u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen. Het telefoonnummer van de school is 0516-451636. U kunt natuurlijk ook even langskomen.

Open dag 22 maart 2017 van 9-12 uur

Komt u ook naar onze open dag? Tussen 9 en 10 uur is de school open voor nieuwe ouders. Vanaf 10 uur is er een gevarieerd programma voor alle belangstellenden. Groep 7 heeft de Boomplantdag op de Bekhofschans.Helpt u hen mee om de Bekhofschans weer in oude glorie te herstellen? Groep 8 presenteert de door hen gemaakte smartphoneroute. Maakt u een wandeling met hen door het dorp dan wordt de geschiedenis van ons dorp op een moderne manier aan u doorgegeven. In onze patio wordt het grote schaakspel officieel geopend, een cadeau van Dorpsbelang. En dan is er op deze dag ook nog onze jaarlijkse Himmeldei. Samen met uw kind of kleinkind loopt u een route door het dorp om samen de eventueel aanwezige rommel op te ruimen. 

Kortom: veel activiteiten die u samen met uw kind/kleinkind kunt beleven! Wij willen u dit graag laten zien!